polska bip-logo
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kontrast
Reset

Wasza Szkoła Muzyczna

  • Tworzymy szkołę przyjazną, tolerancyjną, otwartą na zmiany i sugestie. 
  • Kształtujemy i wspieramy osobowości dzieci poprzez dobry przykład.
  • Umiejętnie przygotowujemy uczniów do ustawicznej pracy nad sobą i swoimi talentami, do odpowiedzialności za swój rozwój i doskonalenie swoich umiejętności.
  • Motywujemy do pracy i doceniamy wysiłki ucznia.
  • Współpracujemy z rodzicami i uczniami na rzecz dobrego wizerunku szkoły.
  • Poszerzamy wiedzę oraz rozwijamy zainteresowania uczniów.
  • Współpracujemy z instytucjami samorządowymi w celu łączenia procesu dydaktycznego z życiem kulturalnym miasta i regionu.
  • Wdrażamy uczniów do samodzielnego myślenia i odpowiedzialnej pracy.
  • Rozwijamy świadomość z użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych.
  • Zachęcamy dzieci do dalszego rozwoju w szkołach muzycznych wyższego szczebla oraz czynnego udziału w codziennym życiu kulturalnym naszego regionu.
logo-slider