polska bip-logo
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kontrast
Reset

Wasza Szkoła Muzyczna

 

      Mam zaszczyt zaprosić Państwa do zapoznania się z  historią, osiągnięciami, ofertą edukacyjną Państwowej Szkoły Muzycznej  I st. nr  2 im. Marii Szymanowskiej w Kędzierzynie-Koźlu. Nasza szkoła obchodziła w 2019 r. Jubileusz 50-lecia jej powołania. Przez ten okres przeszła wiele przeobrażeń i znacząco wpisała się w obraz kulturalno-oświatowy miasta.

     Gorąco zachęcam wszystkich chętnych do podjęcia nauki w naszej szkole, gdyż oferta edukacyjna szkoły jest ciekawa i bogata, a sama nauka przyjemna. W szkole działa wiele zespołów instrumentalnych, chór, orkiestra dęta, big-band. Uczniowie mają możliwość zaprezentowania swoich zdobytych umiejętności na wielu koncertach, konkursach i przesłuchaniach w szkole i poza szkołą.

     Szkoła jest doskonale wyposażona w potrzebne instrumenty oraz sprzęt muzyczny dostosowany do wieku i wzrostu grającego. Dodatkowo instrumenty do nauki gry dla najmłodszych uczniów (o najmniejszych rozmiarach) można wypożyczyć.

     Po ostatnim remoncie budynek szkoły został unowocześniony i dostosowany termomodernizacyjnie do aktualnych wymagań. Zwiększyła się ilość pomieszczeń, gdzie oprócz wyremontowanej sali koncertowej posiadamy salę kameralną oraz oddzielne klasy dla każdego przedmiotu.

     Kadrę pedagogiczną szkoły stanowią nauczyciele-artyści, posiadający długoletnie doświadczenie zawodowe oraz najwyższe kwalifikacje, dla których praca z dziećmi i młodzieżą jest pasją i nieustannym dążeniem do osiągania jak najwyższych sukcesów pedagogiczno-artystycznych.

 

Serdecznie zapraszamy

Manfred Kudla – dyrektor szkoły

 

Podstawowym zadaniem naszej szkoły jest kształcenie muzyczne młodych ludzi wrażliwych na piękno i dobro. Rozpoznajemy i rozwijamy muzyczne zdolności dzieci i młodzieży. Budujemy w nich potrzebę obcowania z muzyką. Wzbogacamy wyobraźnię i osobowość. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym zarówno na terenie naszej szkoły jak i poza jej murami. Wszystkie działania szkoły służyć mają dobru podopiecznych, tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego i estetycznego ich rozwoju.

Tworzymy szkołę przyjazną, tolerancyjną, otwartą na zmiany i sugestie. 

  • Kształtujemy i wspieramy osobowości dzieci poprzez dobry przykład.
  • Umiejętnie przygotowujemy uczniów do ustawicznej pracy nad sobą i swoimi talentami, do odpowiedzialności za swój rozwój i doskonalenie swoich umiejętności.
  • Motywujemy do pracy i doceniamy wysiłki ucznia.
  • Współpracujemy z rodzicami i uczniami na rzecz dobrego wizerunku szkoły.
  • Poszerzamy wiedzę oraz rozwijamy zainteresowania uczniów.
  • Współpracujemy z instytucjami samorządowymi w celu łączenia procesu dydaktycznego z życiem kulturalnym miasta i regionu.
  • Wdrażamy uczniów do samodzielnego myślenia i odpowiedzialnej pracy.
  • Rozwijamy świadomość z użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych.
  • Zachęcamy dzieci do dalszego rozwoju w szkołach muzycznych wyższego szczebla oraz czynnego udziału w codziennym życiu kulturalnym naszego regionu.
logo-slider