polska bip-logo
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kontrast
Reset

Termomodernizacja

Nasza szkoła została objęta projektem pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce", który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - budżetu państwa.

Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została sporządzona przez Eneprojekt Adam Dziamski Poznań.

Generalnym wykonawcą termomodernizacji była firma EKOENERGIA Sp. z o.o.Sierakowice Prawe.

Od 17 lipca 2017 r. rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z w/w projektem.

Prace nad projektem zakończono 31 sierpnia 2018 r. 

 

MKiDN

https://www.gov.pl/web/kultura/termomodernizacja-panstwowych-szkol-artystycznych

CEA

https://cea-art.pl/termomodernizacja-panstwowych-placowek-szkolnictwa-artystycznego/

 

logo-slider