polska bip-logo
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kontrast
Reset

Informacje

LAUREACI  SZKOLNEGO KONKURSU

NA  SAMODZIELNE  PRZYGOTOWANIE 

UTWORU  MUZYCZNEGO

 

Rok szkolny 2020/2021

 

I miejsce                          Laura Księżyk - fortepian

 

II miejsce  ex aequo         Marta Fleischer - saksofon

                                        Magdalena Woszek - skrzypce

                                        Klara Księżyk - flet

 

III miejsce  ex aequo        Krzysztof Woszek - fortepian

                                Franciszek Olszewski - saksofon

 

G R A T U L U J E M Y

 

 

 

Konkurs na samodzielne przygotowanie utworu muzycznego

obowiązkowy dla uczniów klas V c. 6 i III c. 4

odbędzie się 4 marca 2021 r. o godz. 16:00

 

Przypominam, że 4 marca 2021 r. o godz. 16:00 odbędzie się zapowiadany wcześniej "Konkurs na samodzielne przygotowanie utworu muzycznego". Poniżej jego regulamin:

Regulamin konkursu

  1. W konkursie na samodzielne przygotowanie utworu muzycznego obowiązkowo biorą udział wszyscy uczniowie klas V/c. 6 i III/ c. 4.
  2. Uczniowie wykonują jeden utwór z pamięci (wskazany przez nauczyciela lub wybrany samodzielnie).
  3. Uczniowie sami zapowiadają utwór, podając jego tytuł, kompozytora, tonację.
  4. Jury powołuje dyrektor szkoły.
  5. Jury ocenia uczniów według następujących kryteriów:
  • - dobór utworu – można skonsultować z nauczycielem instrumentu głównego
  • - tempo wykonania
  • - intonacja
  • - dynamika
  • - rytm

Kserokopie wykonywanych utworów uczniowie przesyłają na adres:

sekretariat@psm-kozle.pl  najpóźniej do dnia  2 marca 2021 r.

 W roku szkolnym 2020/2021 konkurs odbędzie się  4 marca 2021 r.  o godz. 16:00. 

Uczniowie mają możliwość wyboru swojej prezentacji:

online na platformie TEAMS lub po wcześniejszym zgłoszeniu przed Komisją w szkole.

 

Manfred Kudla - dyrektor szkoły

 

 

Informacja dotycząca pracy

Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 2

w Kędzierzynie-Koźlu 

od 18 stycznia 2021 r.

 

W związku z decyzją Rządu o powrocie klas I - III szkół podstawowych do nauczania stacjonarnego - dotyczy również uczniów ogólnokształcących szkół artystycznych, które prowadzą zajęcia w klasach odpowiadających klasom I – III szkoły podstawowej

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 z późn. zm.)

oraz informacją Centrum Edukacji Artystycznej:

„W odniesieniu do pozostałych typów szkół artystycznych zostaną utrzymane dotychczasowe zasady ich funkcjonowania, czyli realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz możliwość wprowadzenia innego sposobu ich realizacji, w tym także stacjonarnego, w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny. Umożliwienie przez dyrektora szkoły realizacji zajęć stacjonarnie, powinno przede wszystkim uwzględniać potrzeby uczniów klas najmłodszych oraz klas programowo najwyższych”.

podaję do wiadomości, że wszystkie zajęcia będą prowadzone w dotychczasowym systemie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Bieżące informacje będą zamieszczane w dzienniku elektronicznym, na stronie internetowej szkoły i fb.

W razie problemów proszę o telefoniczny lub mailowy kontakt z nauczycielami prowadzącymi zajęcia bądź dyrekcją szkoły.

 

Dyrektor

PSM I st. nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu

Manfred Kudla

 

 

Zdrowych, spokojnych, radosnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego,

odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy,

wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym życzą wszystkim

 

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Pracownicy szkoły

 

ZARZĄDZENIE  nr 20/2020

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 2 im. Marii Szymanowskiej w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie realizacji zajęć i funkcjonowania szkoły.

Na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2087)

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 listopada 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2111)

zawieszam realizację zajęć dydaktycznych stacjonarnych w Państwowej Szkole Muzycznej I st. nr 2 im. Marii Szymanowskiej w Kędzierzynie-Koźlu

do 22 grudnia 2020 r. 

pozostawiając realizację powyższych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz wytycznymi wg. zarządzenia nr 18/2020

 

Zimowa przerwa świąteczna od 23 - 31 grudnia 2020 r.

Zmiana terminu ferii zimowych od 04 - 17 stycznia 2021 r.

 

ZARZĄDZENIE  nr 19/2020

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 2 im. Marii Szymanowskiej w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie realizacji zajęć i funkcjonowania szkoły.  

Na podstawie: 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1960) 

zawieszam realizację zajęć dydaktycznych stacjonarnych 

w Państwowej Szkole Muzycznej I st. nr 2 im. Marii Szymanowskiej w Kędzierzynie-Koźlu

do 29 listopada 2020 r.  

pozostawiając realizację powyższych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz wytycznymi wg. zarządzenia nr 18/2020

 

Zarządzenie nr 18/2020

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 2 im. Marii Szymanowskiej w Kędzierzynie-Koźlu w sprawie realizacji zajęć i funkcjonowania szkoły.

Na podstawie:

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1870)

zawieszam realizację zajęć dydaktycznych stacjonarnych

w Państwowej Szkole Muzycznej I st. nr 2 im. Marii Szymanowskiej w Kędzierzynie-Koźlu

od 26 października 2020 r. do 08 listopada 2020 r.

wprowadzając jednocześnie realizację tych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Dopuszcza się możliwość realizacji zadań dydaktycznych stacjonarnych w klasie perkusji na pisemną prośbę rodziców uczniów i nauczyciela oraz po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.

Zobowiązuję:

- nauczycieli do realizacji zadań dydaktycznych, monitorowania postępów uczniów, weryfikowania wiedzy i umiejętności uczniów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; dokumentowania realizacji zadań; sprawozdawczości wg. ustaleń.

- pracowników administracji i obsługi szkoły do realizacji obowiązków zgodnie z ustaleniami.

Istnieje możliwość prowadzenia zajęć przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z wykorzystaniem sprzętu i pomieszczeń szkolnych po wcześniejszym ustaleniu z dyrektorem szkoły.

 

W związku z wytycznymi dotyczącymi niegromadzenia się w większych skupiskach prosimy o przybycie ucznia tylko z jednym opiekunem.

W celu ustalenia godzin zajęć instrumentu głównego nauczyciele będą się kontaktować z uczniami telefonicznie.

Plany zajęć teoretycznych znajdują się w "Aktualnościach"

 

 

PROCEDURY  BEZPIECZEŃSTWA

obowiązujące od 1 września 2020 r.

w PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I ST. NR 2

w Kędzierzynie-Koźlu

 

Celem zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 uprasza się rodziców lub prawnych opiekunów o niewysyłania dzieci do szkoły u których zauważono zmiany chorobowe (podwyższoną temperaturę, kaszel, katar).

1. Osoby wchodzące do budynku szkoły zostaną poddane mierzeniu temperatury ciała, są zobowiązane do założenia maseczki lub przyłbicy oraz do dezynfekcji rąk.

2. Uprasza się o ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz - również rodziców.

 

logo-slider