polska bip-logo
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kontrast
Reset

Informacje

W związku z ogłoszeniem w dniu 30 kwietnia 2021 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nastąpiło uregulowanie sposobu prowadzenia zajęć w szkołach i placówkach artystycznych w § 5 nowego rozporządzenia:

  • od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:
    • szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych (kształcenie zdalne)
    • szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie klas IV–VIII szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego (kształcenie zdalne)
  • od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. w przypadku szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas IV–VIII szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego zajęcia realizowane są hybrydowo, czyli w taki sposób, że:
    • nie więcej niż 50% uczniów realizuje zajęcia w szkole oraz
    • co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia w sposób zdalny

W dalszym ciągu zachowano obowiązywanie przepisu, zgodnie z którym dyrektor szkoły lub placówki artystycznej ma możliwość ustalenia  innego sposobu realizowania zajęć, w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny (§ 5 ust. 3)

Ponadto, zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 24 maja 2021 r. w szkołach artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie klasy VIII szkoły podstawowej dyrektor szkoły może zapewnić konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

 

W dniach 11-13 marca 2021 r. w Szkole Muzycznej I i II st. im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie odbył się online

III Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy CELLOLOVE 2021

w którym wziął udział uczeń klasy wiolonczeli mgr Doroty Zganiacz

MIKOŁAJ  MICHALISZYN

zdobywając III miejsce w grupie III

akompaniował dr Daniel Rybak

 

Składamy serdeczne gratulacje

 

 

LAUREACI  SZKOLNEGO KONKURSU

NA  SAMODZIELNE  PRZYGOTOWANIE 

UTWORU  MUZYCZNEGO

 

Rok szkolny 2020/2021

 

I miejsce                          Laura Księżyk - fortepian

 

II miejsce  ex aequo         Marta Fleischer - saksofon

                                        Magdalena Woszek - skrzypce

                                        Klara Księżyk - flet

 

III miejsce  ex aequo        Krzysztof Woszek - fortepian

                                Franciszek Olszewski - saksofon

 

G R A T U L U J E M Y

 

 

 

PROCEDURY  BEZPIECZEŃSTWA

obowiązujące od 1 września 2020 r.

w PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I ST. NR 2

w Kędzierzynie-Koźlu

 

Celem zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 uprasza się rodziców lub prawnych opiekunów o niewysyłania dzieci do szkoły u których zauważono zmiany chorobowe (podwyższoną temperaturę, kaszel, katar).

1. Osoby wchodzące do budynku szkoły zostaną poddane mierzeniu temperatury ciała, są zobowiązane do założenia maseczki lub przyłbicy oraz do dezynfekcji rąk.

2. Uprasza się o ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz - również rodziców.

 

logo-slider