polska bip-logo
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kontrast
Reset

Informacja o kształceniu osób niebędących obywatelami polskimi

Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej wydał Zarządzenie nr 14/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez osoby niebędące obywatelami polskimi z nauki w publicznych szkołach artystycznych oraz za udzielane świadczenia w publicznych placówkach zapewniających opiekę i wychowanie oraz sposób wnoszenia opłat.

Więcej informacji na stronie internetowej Centrum Edukacji Artystyczne w zakładce Informacje - Zarządzenia Dyrektora CEA

logo-slider