Rekrutacja

Jak się do nas zapisać

    

     W Państwowej Szkole Muzycznej I st. nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu można podjąć naukę gry na instrumentach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, akordeon, gitara klasyczna, flet, klarnet, saksofon, trąbka, sakshorn, eufonium, waltornia, puzon, tuba, perkusja.

     Do klasy pierwszej o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 albo 6 lat w przypadku o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 (wymagana opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) oraz nie więcej niż 10 lat.

     Do klasy pierwszej o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Wniosek o przyjęcie do szkoły muzycznej składa się w okresie

od 1 marca do 30 maja 2019 r.

roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzone jest postępowanie rekrutacyjne.

 1. Dla kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia przeprowadza się badanie przydatności.
 2. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
 3. Termin przeprowadzenia badania przydatności wyznacza dyrektor szkoły w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzone jest postępowanie rekrutacyjne.
 4. Termin oraz warunki przeprowadzenia badania przydatności podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia.
 5. Szkoła zapewnia wszystkim kandydatom poddanym badaniu przydatności równe i właściwe warunki ich przeprowadzenia.

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły pobierz poniżej:

  Pobierz_wniosek:   

 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Uwaga:

Do wniosku o przyjęcie do szkoły muzycznej należy obowiązkowo dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w publicznej szkole artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (Art. 20 n pkt. 2 Ustawy o Systemie Oświaty).

 

Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły w godzinach 11:00 do 17:00

lub telefonicznie pod numerem 77 482 37 43

 

TERMINY PRZEPROWADZANIA BADANIA PRZYDATNOŚCI

23 i 24 maja 2019 r. w godz. 15 - 18

6 i 7 czerwca 2019 r. w godz. 15 -18

 

Badanie przydatności będzie polegało na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych kandydata; tzn.:

I. Słuchu wysokościowego i harmonicznego:

 • zaśpiewanie dowolnej piosenki lub jej fragmentu,
 • porównanie dwóch dźwięków,
 • wskazanie zmienionego dźwięku w trójdźwięku,
 • rozpoznawanie liczby dźwięków we współbrzmieniu

II. Poczucia rytmu:

 • powtarzanie krótkich struktur rytmicznych

III. pamięci muzycznej:

 • powtarzanie głosem struktur melodyczno-rytmicznych
 • rozpoznawanie melodii ze zmianami lub bez

oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie jako konsultacja z nauczycielem wybranego instrumentu.