Stowarzyszenie

W dniu 11 czerwca 2013 r. zostało powołane

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju

Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 2

im. Marii Szymanowskiej

w Kędzierzynie-Koźlu

które 28.08.2013 r. wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000471410

NIP 749 20 90 419

Regon 161550974

Władze Stowarzyszenia:

Prezes zarządu          Mirosława Ignac

Z-ca prezesa             Jarosław Bednarek

Sekretarz                  Ewa Rudzka-Sługocka

Skarbnik                   Karol Palica