O szkole

Organem prowadzącym Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia nr 2 im. Marii Szymanowskiej w Kędzierzynie-Koźlu jest

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sprawujący nadzór pedagogiczny poprzez Centrum Edukacji Artystycznej.

W szkole prowadzi się nauczanie w cyklu sześcioletnim i cyklu czteroletnim.

 

Kadra pedagogiczna Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 2

im. Marii Szymanowskiej

 

mgr Manfred Kudla - dyrektor szkoły

 

mgr Elżbieta Grygiel - kierownik sekcji fortepianu i przedmiotów teoretycznych

mgr Elżbieta Grygiel - fortepian, fortepian dodatkowy

mgr Mirosława Ignac - fortepian, akompaniament

dr Daniel Rybak - fortepian, akompaniament

mgr Diana Gabor - kształcenie słuchu

mgr Małgorzata Meyse - kształcenie słuchu, rytmika, fortepian dodatkowy

mgr Artur Niciejewski - audycje muzyczne, akompaniament

mgr Karol Palica - kształcenie słuchu, chór

 

mgr Dorota Zganiacz - kierownik sekcji instrumentów strunowych, dętych i perkusji

mgr Ewa Rudzka-Sługocka - akordeon

mgr Robert Cieślik - skrzypce

mgr Diana Gabor - skrzypce, zespół kameralny

mgr Dorota Zganiacz - wiolonczela

mgr Jarosław Bednarek - gitara klasyczna

mgr Zbigniew Żaba - gitara klasyczna

mgr Danuta Muszkieta - flet poprzeczny

mgr Paweł Muszkieta - flet poprzeczny

mgr Manfred Kudla - klarnet

dr Włodzimierz Spodymek - saksofon

mgr Rafał Miczka - trąbka

mgr Jacek Zganiacz - waltornia, tuba, zespół dęty

mgr Andrzej Weinkopf - puzon, eufonium, tuba, big band

mgr Lucjan Krochmalny - perkusja

mgr Maria Stawiarz - biblioteka

Pracownicy administracji i obsługi

mgr Ewelina Bachen - główna księgowa

Irena Panusz - sekretarz szkoły

Sylwia Panusz - woźna

Róża Barteczko - utrzymanie czystości

Magdalena Cielanga - utrzymanie czystości

Piotr Suchy - konserwator