O szkole

Organem prowadzącym Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia nr 2 im. Marii Szymanowskiej w Kędzierzynie-Koźlu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W szkole prowadzi się nauczanie w cyklu sześcioletnim i cyklu czteroletnim .

Prowadzone są następujące klasy:

klasa fortepianu

klasa akordeonu

klasa skrzypiec

klasa wiolonczeli

klasa gitary klasycznej

klasa fletu poprzecznego

klasa klarnetu

klasa saksofonu

klasa trąbki

klasa waltorni

klasa puzonu

klasa tuby

klasa perkusji

W szkole działają różnego typu zespoły instrumentalne, chór oraz orkiestra dęta.