Historia szkoły

PSM I st. nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu

 Powstanie szkoły muzycznej Koźlu jest ściśle związane z Ogniskiem Muzycznym. Na wniosek Miejskiego Komitetu Frontu Narodowego 15 marca 1957 r. Oddział Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej powołał w Koźlu Społeczne Ognisko Muzyczne z działem dziecięcym i młodzieżowym. Pierwszym dyrektorem został na krótko Władysław Zając, a następnieStanisław Niemiec.

     Na bazie Społecznego Ogniska Muzycznego Zarządzeniem nr 88 Ministra Kultury i Sztuki z dniem 01 września 1969 r. powstała Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia. Posiadała dział dziecięcy z trzema klasami i młodzieżowy z dwoma klasami. Dyrektorem szkoły została mgr Danuta Kontoft-Rafik, a od roku szkolnego 1971/1972 stanowisko to objęła mgr Maria Malec. Od chwili powstania szkoła mieści się w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9.

     W maju 1972 r. rozpoczęto kapitalny remont szkoły, obejmujący między innymi założenie centralnego ogrzewania. Remont zakończono w marcu 1973 r.

     Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 2 prowadzi nie tylko działalność dydaktyczną, ale również szeroką działalność artystyczną. Uczniowie i nauczyciele szkoły uświetniają swoimi występami nie tylko imprezy, które odbywają się w murach szkoły, ale również szereg uroczystości na terenie miasta, powiatu, województwa. Biorą udział w Przesłuchaniach: Regionalnych, Makroregionalnych, czy Ogólnopolskich, wielu konkursach, osiągając dobre rezultaty.

     Zagraniczne koncerty uczniów i nauczycieli w ramach wymiany pomiędzy szkołami to: Pilzno, Usti nad Orlicą i Trebić w Czechach, Soest w Holandii, Wangen w Niemczech.

     Stopniowo rozszerzana jest oferta edukacyjna szkoły. W chwili obecnej nauka prowadzona jest w cyklu sześcioletnim i czteroletnim, w klasach fortepianu, akordeonu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, fletu, klarnetu, saksofonu, trąbki, waltorni, puzonu, tuby i perkusji.

     W 2006 roku staraniem społeczności szkolnej nadano szkole imię Marii Szymanowskiej

     Od 01 września 2007 r. funkcję dyrektora szkoły obejmuje mgr Manfred Kudla wieloletni nauczyciel tej szkoły.

    6.11.2009 r. - w uznaniu zasług oraz z okazji Jubileuszu 40-lecia powołania szkoła została odznaczona przez Marszałka Województwa Opolskiego "Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Opolskiego".

    30.11.2012 r. - ukończono projekt pt: "Wymiana pokrycia dachowego i zagospodarowanie strychu na cele dydaktyczne w PSM nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013