III Kędzierzyńsko-Kozielskie Spotkanie Muzykujących Rodzin