Przesłuchania

Przesłuchania półroczne 2018/2019

Techniczne

10.12. - godz. 13:30 - klasa klarnetu, saksofonu, waltorni

          - godz. 14:30 - klasa wiolonczeli

          - godz. 15:30 - klasy skrzypiec

          - godz. 17:00 - klasa fletu

11.12. - godz. 15:00 - klasa akordeonu

          - godz. 16:30 - klasa perkusji

13.12. - godz. 14:00 - klasy instrumentów dętych blaszanych

          - godz. 16:30 - klasy gitary

Repertuarowe

14.01. - godz. 13:30 - klasy instrumentów dętych (Flet, klarnet, waltornia)

          - godz. 15:00 - klasa wiolonczeli

          - godz. 17:30 - klasy skrzypiec

15.01. - godz. 15:00 - klasa akordeonu

          - godz. 16:30 - klasa perkusji

17.01. - godz. 15:00 - klasy instrumentów dętych blaszanych

          - godz. 16:30 - klasy gitary

21.01. - godz. 13:30 - klasa saksofonu

           - godz. 14:00 - klasy fortepianu - techniczne i repertuarowe