Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Wrzesień

03. - plenarne posiedzenie rady pedagogicznej

      - rozpoczęcie roku szkolnego

11. - robocze spotkanie dyrektorów szkół muzycznych regionu opolskiego w Opolu

17. - spotkanie kierowników sekcji szkół muzycznych w Katowicach

20. - robocze zebranie rady pedagogicznej

21. - wyjazd uczniów do Głogówka na koncert Filharmonii Opolskiej w ramach 26 Śląskiego Festiwalu im. L. van Beethovena

25. - wyjazd uczniów klas fortepianu na koncert do Głogówka w ramach 26 Śląskiego Festiwalu im. L. van Beethovena

29 - 05.10. - udział uczniów klas fletu w XX Ogólnopolskich Warsztatach Fletowych w Zakopanem

Październik

11. - koncert szkolny z okazji Dnia Edukacji Narodowej

16,17. - warsztaty pianistyczne CEA z prof. A. Jasińskim w Katowicach - udział nauczycieli

19,20. - warsztaty akordeonowe CEA z prof. K. Naklickim w Zabrzu - udział nauczyciela i uczniów

23. - warsztaty skrzypcowe w Opolu, prow. dr A. Mokrus - udział nauczyciela i uczniów

25. - ogólnopolska konferencja szkoleniowa dyrektorów w Warszawie

26. - warsztaty klarnetowe CEA z prof. R. Widaszkiem w Chrzanowie - udział nauczyciela

Listopad

06. - warsztaty gitarowe z prof. A. Gruszką i prof. P. Seidlem w Cieszynie - udział nauczycieli

09. - WDN - warsztaty trąbkowe - prof. I. Cecocho

     - koncert uczniów biorących w Przesłuchaniach CEA

     - popis uczniów klasy gitary

13,14. - Przesłuchania CEA Uczniów Klas Akordeonu i Zespołów Akordeonowych Regionu Opolskiego i Śląskiego w PSM nr 2 Kędzierzyn-Koźle - udział uczniów

15. - koncert z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

19. - WDN - warsztaty fortepianowe - prow. mgr B. Kos

     - popis klasy fletu

22. - Regionalne Przesłuchania CEA Uczniów Klas Skrzypiec i Altówki w PSM nr 1 Kędzierzyn-Koźle - udział uczniów

23,24. - Regionalne Przesłuchania CEA Uczniów Instrumentów Dętych Blaszanych w Krapkowicach - udział ucznia

29. - WDN - warsztaty gitarowe - prow. dr W. Gromolak

Grudzień

04. - XIII Międzynarodowy Festiwal Saksofonowy w Przeworsku - udział uczniów

05. - Regionalne Przesłuchania CEA Uczniów Klas Instrumentów Dętych Drewnianych w Strzelcach Opolskich - udział uczniów

06. - koncert szkolny poświęcony patronce szkoły Marii Szymanowskiej

08. - XII Mikołajkowy Konkurs Gitarowy dla Dzieci w Rybniku - udział uczniów

10-15. - Regionalne Przesłuchania CEA Uczniów Klas Perkusji w Katowicach - udział uczniów

14,15. - Regionalne Przesłuchania CEA Uczniów Klas Fortepianu w Opolu - udział uczniów

19. - warsztaty rytmiczne w Opolu - udział nauczyciela

20. - koncert kolędowy

 Styczeń

11. - godz. 16:30 - popis klasy wiolonczeli

14. - godz. 16:30 - popis klasy saksofonu

21. - godz. 17:00 - koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka

22. - godz. 10:30 - występ uczniów na spotkaniu Uniwersytetu III Wieku

      - godz. 17:00 - koncert kolędowy dla uczniów i rodziców szkół podstawowych

24. - godz. 13:00 - plenarne zebranie rady pedagogicznej

     - godz. 17:00 - popis klasy I cyklu sześcioletniego

26. - godz. 16:15 - koncert kolędowy w kościele św. Zygmunta i św. Jadwigi Śl. w Koźlu

 Luty

26. - godz. 16:00 - popis uczniów kl. V/c.6 i III/c.4 w ramach konkursu na "Samodzielne przygotowanie utworu muzycznego"

Marzec

27. - seminarium wiolonczelowe dla regionu opolskiego

29. - godz. 16:00 - szkolne warsztaty chóralne